------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

          นักวิทยาศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) ของไททันทั่วทั้งดวงเป็นครั้งแรก ซึ่งแผนที่ดังกล่าวเป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวบริวารของดาวเสาร์ที่น่าสนใจดวงนี้ ได้ดีขึ้น แผนที่นี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยใน Icarus วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์
รูปที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณขั้วเหนือ (ตั้งแต่ละติจูด 60 องศาเหนือขึ้นไป – ทางซ้ายล่างของภาพ) และขั้วใต้ (ตั้งแต่ละติจูด 60 องศาใต้ลงไป – ทางขวาล่างของภาพ) จากแผนที่ภูมิประเทศทั่วทั้งดวงของดาวบริวารไททันฉบับแรก ที่อาศัยข้อมูลระดับความสูงต่ำของพื้นผิวดาวที่ยานอวกาศ Cassini ขององค์การ NASA (ข้อมูลบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาว อยู่ทางซ้ายบนและขวาบนของภาพ ตามลำดับ) โดยแท่งสีรุ้งตรงกลางใช้แสดงระดับความสูงต่ำของพื้นผิวจากระดับรัศมีเฉลี่ยของดาวในแผนที่ภูมิประเทศ ตั้งแต่ระดับต่ำกว่ารัศมีเฉลี่ย 1,800 เมตร (สีน้ำเงินเข้ม) ไล่ไปจนถึงระดับสูงกว่ารัศมีเฉลี่ย 600 เมตร (สีแดงเข้ม)

[Credit ภาพ: NASA/JPL-Caltech/ASI/JHUAPL/Cornell/Weizmann]
          ไททัน (Titan) เป็นดาวบริวารดวงใหญ่ที่สุดในหมู่ดาวบริวารของดาวเสาร์ และเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธเล็กน้อย โดยมีขนาดรัศมีประมาณ 2,574 กิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในดาวบริวารไททัน เนื่องจากเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะเท่าที่รู้จัก ที่มีเมฆ ของเหลวที่พื้นผิว และชั้นบรรยากาศหนา

          องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำของไททันเป็นก๊าซไนโตรเจน (เช่นเดียวกันกับบรรยากาศของโลก) แต่สารประกอบอินทรีย์ที่เจือปนในชั้นบรรยากาศของไททันอย่างมีเทน ได้ประพฤติตัวคล้ายกับไอน้ำบนโลก โดยมีเทนเหล่านี้ก่อให้เกิดเมฆ ตกลงมาสู่พื้นผิวในรูปแบบของฝนมีเทน และไหลรวมกันเป็นแม่น้ำ คอยกัดกร่อนพื้นผิวของไททันด้วย นอกจากนี้ ยังมีสารประกอบอินทรีย์อีกหลายชนิดที่ได้จากมีเทน ปรากฏในชั้นบรรยากาศ ทะเลสาบและแม่น้ำบนไททัน ซึ่งอาจมีบทบาทเกี่ยวกับจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต